Neuropsychologisch onderzoek

Neuropsychologisch onderzoek

Wat is een neuropsychologisch onderzoek?

Neuropsychologisch onderzoek (NPO) is één van de mogelijkheden voor het in kaart brengen van oorzaken. De testresultaten van een neuropsychologisch onderzoek geven inzicht in de relatie tussen de werking van de hersenen en het gedrag (het functioneren). Hoe de hersenen werken bepaalt voor een groot deel welke taken in het dagelijks leven makkelijk en lastig zijn. Op school wordt een groot beroep gedaan op de zogenaamde cognitieve functies. Dit zijn alle functies die met het denken te maken hebben, zoals geheugen, aandacht en concentratie, taal, waarneming, tempo van denken, probleemoplossend vermogen en flexibiliteit van denken. Deze functies worden middels een NPO in kaart gebracht.

Wat is het doel van het neuropsychologisch onderzoek? 

Neuropsychologisch onderzoek brengt de cognitieve (verstandelijke) ontwikkeling van het kind in kaart. De psycholoog maakt hiervoor gebruik van tests. Waarbij de psycholoog kijkt naar zwakke punten, maar ook naar sterke punten die kunnen compenseren. Op basis van de testresultaten geven wij gerichte adviezen om het kind verder te helpen.

Voor wie is een neuropsychologisch onderzoek relevant?

NPO kan worden verricht bij kinderen van 6 tot 16 jaar bij vragen over het cognitief functioneren. Bijvoorbeeld als het kind moeite heeft met concentreren, nieuwe leerstof lastig onthoudt, het kind het tempo van de groep niet kan bijhouden of bepaalde opdrachten niet voldoende kan uitvoeren. 

Ook als er vragen zijn op het gebied van gedrag en emoties is NPO mogelijk. Wij verrichten NPO bij kinderen zonder vastgestelde diagnose. Maar een NPO bij kinderen die ergens anders al onderzocht en/of gediagnosticeerd zijn is ook mogelijk.

Aanpak neuropsychologisch onderzoek

Tijdens dit intakegesprek bespreken wij of een testonderzoek zinvol kan zijn. Op basis van de klachten en de hulpvraag bepalen we welke tests we afnemen. Het testonderzoek zelf duurt doorgaans circa anderhalf uur.

De volgende functies kunnen onder andere onderzocht worden:

  • Geheugen
  • Aandacht en concentratie
  • Werktempo
  • Taal en spraak
  • Planningsvaardigheden

Voorwaarde neuropsychologisch onderzoek

Voor een goede interpretatie van de NPO-test is een recent intelligentieonderzoek een voorwaarde. Hiermee kunnen we gerichte adviezen vormen en geven. Hierbij geldt bij kinderen van 6-7 jaar dat het onderzoek maximaal één jaar oud mag zijn, bij kinderen vanaf 8 jaar mag dit twee jaar oud zijn. De afname van een intelligentietest kan eveneens bij RIOzorg.

Kosten

Zit het kind in een vergoede behandeltraject voor een ontwikkelingsprobleem en vindt de behandelaar een neuropsychologisch onderzoek (NPO) noodzakelijk om het kind goed te kunnen behandelen binnen de specialistische GGZ? Dan wordt het neuropsychologisch onderzoek (NPO) geheel of gedeeltelijk vergoed door de gemeente (middels de verwijzing). 

In andere gevallen maakt het neuropsychologisch onderzoek (NPO) deel uit van de niet-vergoede producten, dit betekent dat de gemeente vanuit de Jeugdwet geen vergoeding geeft voor het onderzoek en ouder(s)/verzorger(s) zelf het onderzoek moet bekostigen. De kosten voor neuropsychologisch onderzoek (NPO) bedragen € 1.260,-. Voordat het onderzoek start vragen wij een aanbetaling van 50%.

De kosten voor het NPO inclusief een intelligentieonderzoek bedragen €1.620,-.