Systeemtherapie

Systeemtherapie

Systeemtherapie is een vorm van psychotherapie, ook wel relatie- of gezinstherapie genoemd, met als meest relevant kenmerk dat belangrijke naasten zoals ouders en broer(s) en/of zus(sen) betrokken worden bij de therapie. Wanneer een kind of jongere een probleem ervaart in de ontwikkeling, bijvoorbeeld door de aanwezigheid van somberheid of ADHD, dan kan dit invloed hebben op het hele gezin. De manier waarop je als gezinslid reageert, kan vervolgens invloed hebben op het kind of de jongere.

Systeemtherapie bij RIOzorg

Tijdens de behandeling van onze kinderen en jongeren is daarom ook voldoende aandacht voor het gehele gezin. Ouder(s)/verzorger(s), eventuele broer(s) en zus(sen). Deze aandacht bieden wij aan in de vorm van systeemtherapie. Tijdens systeemtherapie analyseren we de onderlinge communicatie binnen het gezin. Ook onderzoeken we samen wat de impact is op de gezinsleden van het probleem dat het kind of de jongere ervaart. Hierdoor worden de betrokkenen meer bewust van hun omgang met elkaar en hoe deze omgang elkaar beïnvloedt. Met dit inzicht wordt gezamenlijk gewerkt aan het verbeteren van de onderlinge interacties en ieders welzijn. Dit heeft dan weer positieve invloed op het behandeltraject van de hulpvraag.

Maryse (42 jaar) maakt zich zorgen om haar zoon en de sfeer in huis

‘Eerlijk gezegd heb ik het gevoel het nóóit goed te doen, in mijn rol als moeder. Alsmaar bemiddelen tussen mijn drie zonen en echtgenoot. Hij is veel thuis, want hij werkt vanuit huis, ik ben bijna de hele weg naar kantoor of onderweg naar externe afspraken. Mijn man is daardoor in de gelegenheid onze zoons te helpen met hun huiswerk en het voorbereiden van toetsen. Hierdoor lijkt het alsof hij alles alleen doet voor het gezin. En ik niets. Wij verwijten elkaar van alles, dit bevordert de sfeer in het gezin niet. Temeer daar de oudste zoon al enkele maanden kampt met somberheid.

Met als uitgangspunt het vermoeden van depressie van onze oudste zoon. Sinds de corona jaren voorbij zijn, is hij blijven hangen in gedemotiveerd gedrag, heeft geen zin meer in sporten en met vrienden omgaan zoals voorheen. Opstaan kost hem grote moeite, daarbij is hij de hele dag in zichzelf gekeerd. Als hij zo doorgaat dan redt hij het niet om zijn havo-diploma te halen. Kortom, wij zitten met onze handen in het haar en zijn zéér dankbaar voor de systeemtherapeut van RIOzorg die onze zoon én ons vooruit helpt!’

Gelukkig wordt hier aan gewerkt met RIOzorg, een fijne behandelaar ontrafelt ons gezinssysteem om meer inzicht te bieden in oorzaken en gevolgen van ons gedrag. 

Maryse (42) uit Den Haag