Meer over Trauma

Behandelingen

In overleg met kind/jongere (en ouder(s)/verzorger(s)) inventariseren wij welk behandelaanbod het beste aansluit bij de hulpvraag. Hierbij maken we gebruik van wetenschappelijk onderbouwde behandelmethoden. 

Meestal bestaat de behandeling van trauma uit een combinatie van:

  • Psycho-educatie: een combinatie van uitleg aan ouder(s)/verzorger(s), school en kind/jongere over de classificatie trauma;
  • EMDR (eventueel met inzet van een Virtual Reality bril);
  • Cognitieve gedragstherapie (CGT);
  • Ouder-/verzorgerbegeleiding.