Meer over Trauma

Wat is een trauma?

Een trauma is een schokkende, ingrijpende gebeurtenis waarop met intense angst, hulpeloosheid of afschuw wordt gereageerd. Te denken valt aan een ongeluk, ernstig gepest worden, in elkaar geslagen zijn, het overlijden van een dierbare, seksueel misbruik, betrokken zijn bij geweld of hiervan getuige zijn. Ieder kind of jongere reageert anders na het ervaren van een trauma. Sommigen kinderen trekken zich terug en zijn heel bedreven in het ‘doen alsof er niets aan de hand is’. Anderen reageren boos of agressief.

Kenmerken van trauma

  • Concentratieproblemen en makkelijk afgeleid zijn.
  • Er blijft angst optreden; bangheid voor het gevaar dat er eigenlijk niet meer is.
  • Verdriet en boosheid, maar ook sombere gedachten.
  • Herbeleven en het hebben van nachtmerries die echt aanvoelen.