Mijn kind is 17 jaar, ben ik nog op tijd met aanmelden?

Bij de leeftijd 16-17 jaar wordt de haalbaarheid van afronding van het zorgtraject voor het 18e levensjaar bekeken.