Waar kan ik een klacht indienen?

Onze behandelaren zetten zich in om de best mogelijke zorg te leveren. Hierover een compliment geven? Graag! Een opmerking, suggestie of klacht? Dan horen wij dit ook graag. Bij RIOzorg hechten we veel waarde aan jullie feedback om zo onze dienstverlening te verbeteren. Dit kan via ons klachtenformulier.