Wat is een beschikking?

Een beschikking Jeugdwet is een maatwerkvoorziening voor individuele hulp wanneer vrij toegankelijke voorzieningen niet toereikend zijn. Hier is een beschikking voor nodig. Kinderen en jongeren kunnen hiervan gebruik maken als ze worden doorverwezen door de huisarts, GGD-/jeugdarts of met gemeentelijke toestemming via het wijkteam of CJG.