Gaat een dwangstoornis vaak gepaard met andere stoornissen?

Een dwangstoornis gaat vaak samen met somberheid, een gedragsstoornis of ADHD.