Geven jullie ook behandeling aan ouder(s)/verzorger(s)?

We behandelen het kind als jeugd-ggz. Maar we bieden ook systeemtherapie. Systeemtherapie is een vorm van psychotherapie, ook wel relatie- of gezinstherapie genoemd, met als meest relevant kenmerk dat belangrijke naasten zoals ouders en broer(s) en/of zus(sen) betrokken worden bij de therapie.