Hoe gaan jullie om met onze persoonsgegevens?

RIOzorg vindt zorgvuldige behandeling van jullie persoonlijke gegevens belangrijk. De afspraken hierover staan beschreven in ons privacyreglement.