Kan ik voorrang krijgen op de wachtlijst?

Nee, dit is niet mogelijk. Indien de situatie van een kind of jongere escaleert en er sprake is van crisis of spoed dan is RIOzorg niet de aangewezen zorgaanbieder.