Krijg ik een afsluitende brief als het behandeltraject is afgerond van een kind welke ik heb doorverwezen?

Als het behandeltraject wordt afgesloten (of een cliënt wordt doorverwezen) dan volgt een afsluitende huisartsenbrief met het behandeleffect en de hieruit voortkomende adviezen. Ouders ontvangen hiervan een kopie.