Ontvangt school een verslag na een behandeltraject?

Als het behandeltraject wordt afgesloten en/of een cliënt wordt doorverwezen komt er een afsluitende huisartsenbrief met daarin beschreven het behandeleffect en de adviezen. Hiervan ontvangen ouders ook weer een kopie.