Schrijven jullie altijd medicatie voor bij ADHD?

Nee, dit gebeurt in overleg met ouder(s)/verzorger(s) en kind of jongere als behandeling zonder medicatie onvoldoende vooruitgang oplevert, als de handvatten van (cognitieve gedrags)therapie niet toereikend genoeg blijken.