Verstrekken jullie ADHD-verklaringen?

RIOzorg verstrekt geen ADHD-verklaring. Een diagnostisch verslag, behandelplan, (huisartsen)brief na diagnostiek of (huisartsen)brief bij afsluiting van het behandeltraject kan op initiatief van cliënt en/of ouder(s)/verzorger(s) met derden gedeeld worden om bijvoorbeeld extra ondersteuning op school aan te vragen.