Wanneer vertoont mijn puber echt een gedragsprobleem?

Het wordt een gedragsprobleem als de puber bijvoorbeeld veelvuldig ruzie zoekt, driftig of agressief gedrag vertoont, maar ook bijvoorbeeld spijbelt, liegt of vecht.