Wat betekent het als je een classificatie krijgt?

Classificeren betekent in klassen rangschikken, het ordenen van een aantal (gedrags)kenmerken. Diagnoses zijn niet gebaseerd op meetbare feiten, maar op wat kind of jongere en ouder(s)/verzorger(s) vertellen; en wat een behandelaar eventueel bij ze waarneemt.