Wat heb ik nodig om mijn kind/mij zelf bij RIOzorg aan te melden?

Om bij ons zorg af te nemen en het aanmeldproces te starten, is er een verwijzing noodzakelijk. Jullie kunnen hiervoor terecht bij het wijkteam, de huisarts, de medisch specialist, de jeugdarts of bij de gemeente. Bij het aanmelden hebben wij ook een ingevuld toestemmingsformulier nodig.