Wat kost een onderzoek?

Onderzoeken welke onderdeel uitmaken van een regulier behandeltraject, vallen (met een verwijsbrief en bij een gecontracteerde gemeente) onder vergoede zorg. In andere gevallen maakt een onderzoek deel uit van de niet-vergoede producten, dit betekent dat de gemeente vanuit de Jeugdwet geen vergoeding geeft voor het onderzoek en ouder(s)/verzorger(s) zelf het onderzoek moet bekostigen. De kosten variëren hiervan. Per onderzoek staat vermeld wat de kosten zijn.