Wat zijn de contra-indicaties bij RIOzorg?

Jonger dan 4 jaar en ouder dan 18 jaar, primaire leerstoornis (zoals dyslexie), IQ onder de 70 (70-80 ter beoordeling aan de behandelaar), complexe systeemproblematiek (zoals psychiatrische problematiek, verslaving ouders/verzorgers), eetstoornissen en een hoog risico op crisis/spoed (zoals suïcide, delinquentie).