Zijn de behandelingen altijd in het Nederlands?

In principe wel. RIOzorg is er voor iedereen. Dat betekent dat wij iedereen behandelen. Wel vragen wij, wanneer één van de betrokkenen (cliënt, ouder(s)/verzorger(s)) de Nederlandse taal niet machtig is, een tolk in te schakelen. Op deze manier kunnen wij de behandeling samen met een tolk starten en vormgeven. Een tolk kan ingeschakeld worden door de zorgverzekering van één van de ouder(s)/verzorger(s).