Zijn de behandelingen altijd in het Nederlands?

In principe wel. RIOzorg is er voor iedereen. Dat betekent dat wij iedereen behandelen. Wel vragen wij, wanneer één van de betrokkene (cliënt, ouder(s)/verzorger(s)) de Nederlandse taal niet machtig is, om zelf een tolk in te schakelen. Op deze manier kunnen wij de behandeling samen met een tolk starten en vormgeven. Houd er rekening mee dat de dekking voor het inzetten van een tolk afhankelijk is van de zorgverzekering. Ouder(s)/verzorger(s) dienen altijd vooraf bij de zorgverzekeraar te informeren of het inzetten van de tolk vergoed wordt én zelf de aanvraag bij de zorgverzekering te doen.